VÄRMLANDS

MANSFORUM

Välkommen till Värmlands Mansforum

Vi är en sammanslutning av män som vill att vi och andra män ska kunna leva ett rikare och meningsfullare liv. Vi gör det både genom att utan skuld eller skambeläggande stötta och uppmuntra varandra att ta tag i det som är utmanande i våra liv. Och fira våra framsteg och det som är glädjande i våra liv.

Det kan gälla våra arbeten, förhållanden eller vår roll som pappa, men även psykisk och fysisk hälsa/ohälsa. Detta gör vi främst genom att bedriva manscirklar samt mansjour.

En manscirkel består oftast av 5-12 deltagare som regelbundet samlas fysiskt eller online för att ge och få stöd av varandra inom en strukturerad och stödjande mötesform.

I manscirkeln använder vi flera väl beprövade verktyg som hjälper deltagarna att komma till rätta med det som inte fungerar eller är utmanande i deras liv. Målsättningen är att varje man ska utveckla, i egen takt, sin egen handlingskraft och självinsikt i syfte att kunna styra sitt eget liv.

Gruppen kan vara generell - olika åldrar, utan speciell inriktning - eller ämnesspecifik t ex en pappagrupp, unga vuxna, organisationsledare.

Vi har för närvarande en manscirkel i Karlstad men målet är att starta upp flera i Värmland.

Är du intresserad av att delta i eller starta en manscirkel?
Skicka ett mejl till info@varmlandsmansforum.se och bifoga gärna ditt telefonnummer.
Eller ring oss på 054 15 20 85 på vardagar mellan 18.00 och 21.00.

Besök gärna vår Facebook-sida för senaste uppdateringar.

Värmlands Mansjour

Vi driver Mansjouren för alla män som behöver en annan man att prata med. Här kan du prata om vad som helst med en jourman. Jourmannen kommer att lyssna på dig och ge dig stöd. Jourmannen är varken präst, terapeut eller tjänsteman utan en helt vanlig man med livserfarenhet och insikten att varken han eller du alltid kan leva upp till samhällets krav och normer - och det är helt ok att misslyckas ibland.

Du når jouren på telefon 054 15 20 85 mellan 18.00 och 21.00.

Samverkan eller stöd

Har du en idé för hur du vill jobba med män?

Kontakta oss på info@varmlandsmansforum.se

Värmlands Mansforum har funnits sedan 2008. Under denna tid har vi fått stöd av Karlstads kommun, Region Värmland och Socialstyrelsen.

Vi samarbetar bland annat med mansgrupp.org och har med dem utvecklat Mansgrupps träning MGT. För mera information och att anmäla ditt intresse besök gärna mansgrupp.org/kurs.